Folkebiblioteker

Base over Bestillinger (BOB)
DanBib bestillinger i BoB
Periode: 2020
Bibliotek: Folkebiblioteker


Måned Bestillinger til folkebiblioteker Bestillinger til danske fag- og forskningsbiblioteker Bestillinger til udenlandske biblioteker I alt Heraf automatiserede bestillinger
2020-01
2020-02
2020-03
2020-04
2020-05
2020-06
2020-07
I alt 0 0 0 0

Kontakt: DBC-Hotline
kundeservice.dbc.dk