Folkebiblioteker

Base over Bestillinger (BOB)
DanBib bestillinger i BoB
Periode: 2018
Bibliotek: Folkebiblioteker


Måned Bestillinger til folkebiblioteker Bestillinger til danske fag- og forskningsbiblioteker Bestillinger til udenlandske biblioteker I alt Heraf automatiserede bestillinger
2018-01 130094 50095 74 180263 81001
2018-02 109526 44268 51 153845 69843
2018-03 105563 42457 66 148086 71081
2018-04 91932 41289 103 133324 64617
2018-05 82310 36873 96 119279 58146
2018-06 74415 29584 67 104066 52875
I alt 593840 244566 457 838863 397563

Kontakt: DBC-Hotline
kundeservice.dbc.dk