Folkebiblioteker

Base over Bestillinger (BOB)
DanBib bestillinger i BoB
Periode: 2018
Bibliotek: Folkebiblioteker


Måned Bestillinger til folkebiblioteker Bestillinger til danske fag- og forskningsbiblioteker Bestillinger til udenlandske biblioteker I alt Heraf automatiserede bestillinger
2018-01 130094 50095 74 180263 81001
2018-02 109526 44268 51 153845 69843
2018-03 105563 42457 66 148086 71081
2018-04 91932 41289 103 133324 64617
2018-05 82310 36873 96 119279 58146
2018-06 74415 29584 67 104066 52875
2018-07 79155 27785 55 106995 52990
2018-08 108907 40203 88 149198 68639
2018-09 104357 39410 65 143832 65615
2018-10 116643 45095 139 161877 71694
2018-11 114746 53304 109 168159 75510
2018-12 0 0 0 0 0
I alt 1117648 450363 913 1568924 732011

Kontakt: DBC-Hotline
kundeservice.dbc.dk