Folkebiblioteker

Base over Bestillinger (BOB)
DanBib bestillinger i BoB
Periode: 2018
Bibliotek: Folkebiblioteker


Måned Bestillinger til folkebiblioteker Bestillinger til danske fag- og forskningsbiblioteker Bestillinger til udenlandske biblioteker I alt Heraf automatiserede bestillinger
2018-01 130094 50095 74 180263 81001
2018-02 109526 44268 51 153845 69843
2018-03 105563 42457 66 148086 71081
I alt 345183 136820 191 482194 221925

Kontakt: DBC-Hotline
kundeservice.dbc.dk