Folkebiblioteker

Base over Bestillinger (BOB)
DanBib bestillinger i BoB
Periode: 2017
Bibliotek: Folkebiblioteker


Måned Bestillinger til folkebiblioteker Bestillinger til danske fag- og forskningsbiblioteker Bestillinger til udenlandske biblioteker I alt Heraf automatiserede bestillinger
2017-01 117019 44462 73 161554 69261
2017-02 104385 43614 86 148085 62882
2017-03 107728 45742 73 153543 66197
2017-04 85856 36902 54 122812 58712
2017-05 84138 36907 66 121111 55093
2017-06 77039 30487 76 107602 50284
2017-07 82539 28773 58 111370 50365
I alt 658704 266887 486 926077 412794

Kontakt: DBC-Hotline
kundeservice.dbc.dk