Folkebiblioteker

Base over Bestillinger (BOB)
DanBib bestillinger i BoB
Periode: 2016
Bibliotek: Folkebiblioteker


Måned Bestillinger til folkebiblioteker Bestillinger til danske fag- og forskningsbiblioteker Bestillinger til udenlandske biblioteker I alt Heraf automatiserede bestillinger
2016-01 115347 47838 126 163311 73606
2016-02 107721 57624 101 165446 71655
2016-03 102687 49697 97 152481 69600
2016-04 96659 47083 81 143823 68268
2016-05 84827 41293 52 126172 60305
2016-06 75834 33281 39 109154 53978
2016-07 76723 28884 46 105653 51375
2016-08 102224 39387 50 141661 63440
2016-09 101107 40851 61 142019 59922
2016-10 107154 44487 67 151708 66565
2016-11 113375 55181 104 168660 72596
2016-12 90207 36753 62 127022 54695
I alt 1173865 522359 886 1697110 766005

Kontakt: DBC-Hotline
kundeservice.dbc.dk