Folkebiblioteker

Base over Bestillinger (BOB)
DanBib bestillinger i BoB
Periode: 2015
Bibliotek: Folkebiblioteker


Måned Bestillinger til folkebiblioteker Bestillinger til danske fag- og forskningsbiblioteker Bestillinger til udenlandske biblioteker I alt Heraf automatiserede bestillinger
2015-01 116483 43641 93 160217 67350
2015-02 104789 46655 71 151515 64963
2015-03 107729 48926 90 156745 67970
2015-04 89756 43788 92 133636 61307
2015-05 85913 40498 69 126480 59625
2015-06 74981 32210 73 107264 50334
2015-07 79192 30796 73 110061 51995
2015-08 99301 41923 93 141317 63239
2015-09 104233 46621 85 150939 65289
2015-10 114540 53589 82 168211 72808
2015-11 117258 61815 113 179186 76918
2015-12 91137 41150 78 132365 57970
I alt 1185312 531612 1012 1717936 759768

Kontakt: DBC-Hotline
kundeservice.dbc.dk