Folkebiblioteker

Base over Bestillinger (BOB)
DanBib bestillinger i BoB
Periode: 2014
Bibliotek: Folkebiblioteker


Måned Bestillinger til folkebiblioteker Bestillinger til danske fag- og forskningsbiblioteker Bestillinger til udenlandske biblioteker I alt Heraf automatiserede bestillinger
2014-01 113003 39073 157 152233 58866
2014-02 102862 38773 119 141754 56262
2014-03 102402 41071 135 143608 59745
2014-04 84690 35188 100 119978 52054
2014-05 78174 32008 54 110236 46610
2014-06 70220 25307 44 95571 42630
2014-07 72012 25078 69 97159 42241
2014-08 97905 35491 69 133465 56339
2014-09 105814 41204 83 147101 57979
2014-10 113650 47875 84 161609 65561
2014-11 108868 52986 135 161989 66045
2014-12 87796 35886 79 123761 50922
I alt 1137396 449940 1128 1588464 655254

Kontakt: DBC-Hotline
kundeservice.dbc.dk