Folkebiblioteker

Base over Bestillinger (BOB)
DanBib bestillinger i BoB
Periode: 2013
Bibliotek: Folkebiblioteker


Måned Bestillinger til folkebiblioteker Bestillinger til danske fag- og forskningsbiblioteker Bestillinger til udenlandske biblioteker I alt Heraf automatiserede bestillinger
2013-01 127137 45406 185 172728 76906
2013-02 114755 48599 209 163563 75539
2013-03 108057 46838 157 155052 75733
2013-04 105860 49261 190 155311 74088
2013-05 95004 42055 174 137233 65083
2013-06 80891 31252 177 112320 56778
2013-07 82411 30993 147 113551 53393
2013-08 106943 40688 154 147785 67781
2013-09 109220 44254 209 153683 68078
2013-10 116788 51565 247 168600 74745
2013-11 112221 51455 214 163890 66094
2013-12 80792 31202 106 112100 45328
I alt 1240079 513568 2169 1755816 799546

Kontakt: DBC-Hotline
kundeservice.dbc.dk