Folkebiblioteker

Base over Bestillinger (BOB)
DanBib bestillinger i BoB
Periode: 2012
Bibliotek: Folkebiblioteker


Måned Bestillinger til folkebiblioteker Bestillinger til danske fag- og forskningsbiblioteker Bestillinger til udenlandske biblioteker I alt Heraf automatiserede bestillinger
2012-01
2012-02
2012-03
2012-04
2012-05
2012-06
2012-07
2012-08
2012-09
2012-10
2012-11
2012-12
I alt 0 0 0 0

Kontakt: DBC-Hotline
kundeservice.dbc.dk