Folkebiblioteker

Base over Bestillinger (BOB)
DanBib bestillinger i BoB
Periode: 2012
Bibliotek: Folkebiblioteker


Måned Bestillinger til folkebiblioteker Bestillinger til danske fag- og forskningsbiblioteker Bestillinger til udenlandske biblioteker I alt Heraf automatiserede bestillinger
2012-01 125783 45063 182 171028 76029
2012-02 117198 47511 222 164931 74556
2012-03 120927 53264 232 174423 79446
2012-04 97949 43759 171 141879 69582
2012-05 93322 39834 191 133347 63189
2012-06 87296 33315 123 120734 59371
2012-07 86628 29136 167 115931 55317
2012-08 108309 40526 163 148998 65929
2012-09 108555 43607 148 152310 68972
2012-10 124528 53986 188 178702 79272
2012-11 122808 58940 211 181959 79284
2012-12 86603 35724 135 122462 57030
I alt 1279906 524665 2133 1806704 827977

Kontakt: DBC-Hotline
kundeservice.dbc.dk