Folkebiblioteker

Base over Bestillinger (BOB)
DanBib bestillinger i BoB
Periode: 2011
Bibliotek: Folkebiblioteker


Måned Bestillinger til folkebiblioteker Bestillinger til danske fag- og forskningsbiblioteker Bestillinger til udenlandske biblioteker I alt Heraf automatiserede bestillinger
2011-01 120481 41537 336 162354 72240
2011-02 113424 43946 287 157657 70309
2011-03 120936 51004 247 172187 76809
2011-04 91269 40176 192 131637 62950
2011-05 99620 38191 187 137998 63614
2011-06 85384 29318 149 114851 55921
2011-07 87409 24059 147 111615 54125
2011-08 114834 38423 204 153461 68477
2011-09 111247 41221 211 152679 63911
2011-10 117847 47875 258 165980 71610
2011-11 123764 57226 242 181232 77294
2011-12 96078 37374 175 133627 60060
I alt 1282293 490350 2635 1775278 797320

Kontakt: DBC-Hotline
kundeservice.dbc.dk