Folkebiblioteker

Base over Bestillinger (BOB)
DanBib bestillinger i BoB
Periode: 2010
Bibliotek: Folkebiblioteker


Måned Bestillinger til folkebiblioteker Bestillinger til danske fag- og forskningsbiblioteker Bestillinger til udenlandske biblioteker I alt Heraf automatiserede bestillinger
2010-01 122203 40776 289 163268 72954
2010-02 120169 50952 289 171410 78137
2010-03 131029 53595 309 184933 81168
2010-04 100015 39186 245 139446 64504
2010-05 94466 37548 233 132247 60547
2010-06 77974 28375 169 106518 47790
2010-07 71794 24658 228 96680 43746
2010-08 104176 35280 254 139710 61088
2010-09 109645 40322 297 150264 64151
2010-10 115397 45332 304 161033 71737
2010-11 124900 57703 315 182918 80541
2010-12 91339 31868 231 123438 54450
I alt 1263107 485595 3163 1751865 780813

Kontakt: DBC-Hotline
kundeservice.dbc.dk