Folkebiblioteker

Base over Bestillinger (BOB)
DanBib bestillinger i BoB
Periode: 2009
Bibliotek: Folkebiblioteker


Måned Bestillinger til folkebiblioteker Bestillinger til danske fag- og forskningsbiblioteker Bestillinger til udenlandske biblioteker I alt Heraf automatiserede bestillinger
2009-01 125722 46876 335 172933 74493
2009-02 120181 50191 312 170684 74022
2009-03 117264 49891 312 167467 75148
2009-04 93308 43220 237 136765 64123
2009-05 96882 39581 282 136745 65853
2009-06 82397 29865 221 112483 51746
2009-07 83602 28081 232 111915 50435
2009-08 107613 37323 252 145188 68409
2009-09 115702 45743 322 161767 72350
2009-10 119436 50770 330 170536 74733
2009-11 124377 57641 388 182406 80174
2009-12 92868 32800 206 125874 55616
I alt 1279352 511982 3429 1794763 807102

Kontakt: DBC-Hotline
kundeservice.dbc.dk