Folkebiblioteker

Base over Bestillinger (BOB)
DanBib bestillinger i BoB
Periode: 2008
Bibliotek: Folkebiblioteker


Måned Bestillinger til folkebiblioteker Bestillinger til danske fag- og forskningsbiblioteker Bestillinger til udenlandske biblioteker I alt Heraf automatiserede bestillinger
2008-01 119900 48007 295 168202 67218
2008-02 113730 49149 340 163219 67059
2008-03 101388 45008 336 146732 64342
2008-04 98222 46192 283 144697 60607
2008-05 89720 36247 227 126194 54055
2008-06 78793 28328 197 107318 47410
2008-07 79230 27706 290 107226 47377
2008-08 100273 34270 275 134818 59680
2008-09 109135 42962 272 152369 63276
2008-10 123399 52517 398 176314 75870
2008-11 125043 57803 311 183157 78683
2008-12 92625 35724 232 128581 55142
I alt 1231458 503913 3456 1738827 740719

Kontakt: DBC-Hotline
kundeservice.dbc.dk