Folkebiblioteker

Base over Bestillinger (BOB)
DanBib bestillinger i BoB
Periode: 2007
Bibliotek: Folkebiblioteker


Måned Bestillinger til folkebiblioteker Bestillinger til danske fag- og forskningsbiblioteker Bestillinger til udenlandske biblioteker I alt Heraf automatiserede bestillinger
2007-01 122676 43641 200 166517 0
2007-02 105398 38910 185 144493 0
2007-03 107226 43904 247 151377 0
2007-04 87901 37537 218 125656 0
2007-05 88548 35696 192 124436 6184
2007-06 77598 27166 197 104961 29617
2007-07 77331 27401 212 104944 37708
2007-08 96124 34195 238 130557 45022
2007-09 96824 38482 243 135549 48059
2007-10 112226 51217 316 163759 60568
2007-11 114554 58930 364 173848 63591
2007-12 79062 33457 233 112752 44805
I alt 1165468 470536 2845 1638849 335554

Kontakt: DBC-Hotline
kundeservice.dbc.dk