Folkebiblioteker

Base over Bestillinger (BOB)
DanBib bestillinger i BoB
Periode: 2006
Bibliotek: Folkebiblioteker


Måned Bestillinger til folkebiblioteker Bestillinger til danske fag- og forskningsbiblioteker Bestillinger til udenlandske biblioteker I alt Heraf automatiserede bestillinger
2006-01 122302 47671 162 170135 0
2006-02 114036 49881 195 164112 0
2006-03 125414 56953 195 182562 0
2006-04 93544 44443 149 138136 0
2006-05 97674 41785 156 139615 0
2006-06 81050 30371 132 111553 0
2006-07 73776 26631 124 100531 0
2006-08 110896 39168 188 150252 0
2006-09 107840 42833 142 150815 0
2006-10 115565 49377 160 165102 0
2006-11 113307 55440 207 168954 0
2006-12 80117 35610 119 115846 0
I alt 1235521 520163 1929 1757613 0

Kontakt: DBC-Hotline
kundeservice.dbc.dk