Folkebiblioteker

Base over Bestillinger (BOB)
DanBib bestillinger i BoB
Periode: 2005
Bibliotek: Folkebiblioteker


Måned Bestillinger til folkebiblioteker Bestillinger til danske fag- og forskningsbiblioteker Bestillinger til udenlandske biblioteker I alt Heraf automatiserede bestillinger
2005-01 120722 46807 160 167689 0
2005-02 105039 46277 173 151489 0
2005-03 106264 48929 141 155334 0
2005-04 102424 48295 171 150890 0
2005-05 93118 39061 125 132304 0
2005-06 80761 31570 140 112471 0
2005-07 73136 28428 173 101737 0
2005-08 108621 40398 184 149203 0
2005-09 105513 44501 209 150223 0
2005-10 108067 46456 180 154703 0
2005-11 118616 56084 160 174860 0
2005-12 88225 39291 156 127672 0
I alt 1210506 516097 1972 1728575 0

Kontakt: DBC-Hotline
kundeservice.dbc.dk