Folkebiblioteker

Base over Bestillinger (BOB)
DanBib bestillinger i BoB
Periode: 2004
Bibliotek: Folkebiblioteker


Måned Bestillinger til folkebiblioteker Bestillinger til danske fag- og forskningsbiblioteker Bestillinger til udenlandske biblioteker I alt Heraf automatiserede bestillinger
2004-01 106416 42145 185 148746 0
2004-02 98725 42927 185 141837 0
2004-03 107393 47998 220 155611 0
2004-04 84676 38579 135 123390 0
2004-05 72871 29820 141 102832 0
2004-06 75654 29147 173 104974 0
2004-07 70700 25728 150 96578 0
2004-08 88898 31114 164 120176 0
2004-09 100883 39287 144 140314 0
2004-10 102356 44939 165 147460 0
2004-11 111672 51485 181 163338 0
2004-12 86108 36422 192 122722 0
I alt 1106352 459591 2035 1567978 0

Kontakt: DBC-Hotline
kundeservice.dbc.dk