Folkebiblioteker

Base over Bestillinger (BOB)
DanBib bestillinger i BoB
Periode: 2003
Bibliotek: Folkebiblioteker


Måned Bestillinger til folkebiblioteker Bestillinger til danske fag- og forskningsbiblioteker Bestillinger til udenlandske biblioteker I alt Heraf automatiserede bestillinger
2003-01 81043 33499 111 114653 0
2003-02 79553 37729 141 117423 0
2003-03 82587 38318 119 121024 0
2003-04 73140 34198 123 107461 0
2003-05 70472 29204 110 99786 0
2003-06 59461 22637 127 82225 0
2003-07 60853 22300 235 83388 0
2003-08 77116 27039 131 104286 0
2003-09 89443 36272 204 125919 0
2003-10 93830 40104 189 134123 0
2003-11 93465 41584 196 135245 0
2003-12 75397 31884 126 107407 0
I alt 936360 394768 1812 1332940 0

Kontakt: DBC-Hotline
kundeservice.dbc.dk