Folkebiblioteker

Base over Bestillinger (BOB)
DanBib bestillinger i BoB
Periode: 2002
Bibliotek: Folkebiblioteker


Måned Bestillinger til folkebiblioteker Bestillinger til danske fag- og forskningsbiblioteker Bestillinger til udenlandske biblioteker I alt Heraf automatiserede bestillinger
2002-01 55214 29606 88 84908 0
2002-02 49679 28208 72 77959 0
2002-03 47054 27679 83 74816 0
2002-04 50695 29163 69 79927 0
2002-05 46142 21748 86 67976 0
2002-06 36363 16428 68 52859 0
2002-07 43012 17993 131 61136 0
2002-08 53531 21925 82 75538 0
2002-09 58345 26200 71 84616 0
2002-10 66930 30930 119 97979 0
2002-11 66948 32036 98 99082 0
2002-12 49220 22074 57 71351 0
I alt 623133 303990 1024 928147 0

Kontakt: DBC-Hotline
kundeservice.dbc.dk