Folkebiblioteker

Base over Bestillinger (BOB)
DanBib bestillinger i BoB
Periode: 2001
Bibliotek: Folkebiblioteker


Måned Bestillinger til folkebiblioteker Bestillinger til danske fag- og forskningsbiblioteker Bestillinger til udenlandske biblioteker I alt Heraf automatiserede bestillinger
2001-01 1684 1126 0 2810 0
2001-02 1785 1424 0 3209 0
2001-03 2066 1621 0 3687 0
2001-04 3777 2172 0 5949 0
2001-05 2672 1514 0 4186 0
2001-06 19600 10684 39 30323 0
2001-07 29421 16094 48 45563 0
2001-08 38912 20108 77 59097 0
2001-09 39932 21502 53 61487 0
2001-10 46523 27169 62 73754 0
2001-11 48668 28873 87 77628 0
2001-12 32469 19205 74 51748 0
I alt 267509 151492 440 419441 0

Kontakt: DBC-Hotline
kundeservice.dbc.dk