Alle biblioteker

Base over Bestillinger (BOB)
DanBib bestillinger i BoB
Periode: 2019
Bibliotek: Alle biblioteker


Måned Bestillinger til folkebiblioteker Bestillinger til danske fag- og forskningsbiblioteker Bestillinger til udenlandske biblioteker I alt Heraf automatiserede bestillinger
2019-01 0 0 0 0 0
2019-02 0 0 0 0 0
2019-03 0 0 0 0 0
2019-04 0 0 0 0 0
2019-05 0 0 0 0 0
2019-06 0 0 0 0 0
2019-07 0 0 0 0 0
2019-08 0 0 0 0 0
2019-09 0 0 0 0 0
2019-10 0 0 0 0 0
2019-11 0 0 0 0 0
2019-12 0 0 0 0 0
I alt 0 0 0 0 0

Kontakt: DBC-Hotline
kundeservice.dbc.dk