Alle biblioteker

Base over Bestillinger (BOB)
DanBib bestillinger i BoB
Periode: 2018
Bibliotek: Alle biblioteker


Måned Bestillinger til folkebiblioteker Bestillinger til danske fag- og forskningsbiblioteker Bestillinger til udenlandske biblioteker I alt Heraf automatiserede bestillinger
2018-01 133704 61564 82 195350 83768
2018-02 112699 55225 75 167999 72316
2018-03 108996 53427 84 162507 73444
2018-04 94859 52497 126 147482 66766
2018-05 84957 46318 114 131389 60005
2018-06 76214 35744 88 112046 54373
2018-07 80208 31628 64 111900 53944
2018-08 111084 47846 100 159030 70317
I alt 802721 384249 733 1187703 534933

Kontakt: DBC-Hotline
kundeservice.dbc.dk