Alle biblioteker

Base over Bestillinger (BOB)
DanBib bestillinger i BoB
Periode: 2018
Bibliotek: Alle biblioteker


Måned Bestillinger til folkebiblioteker Bestillinger til danske fag- og forskningsbiblioteker Bestillinger til udenlandske biblioteker I alt Heraf automatiserede bestillinger
2018-01 133704 61564 82 195350 83768
2018-02 112699 55225 75 167999 72316
2018-03 108996 53427 84 162507 73444
I alt 355399 170216 241 525856 229528

Kontakt: DBC-Hotline
kundeservice.dbc.dk