Alle biblioteker

Base over Bestillinger (BOB)
DanBib bestillinger i BoB
Periode: 2017
Bibliotek: Alle biblioteker


Måned Bestillinger til folkebiblioteker Bestillinger til danske fag- og forskningsbiblioteker Bestillinger til udenlandske biblioteker I alt Heraf automatiserede bestillinger
2017-01 120822 56183 89 177094 71554
2017-02 107961 56084 111 164156 65358
2017-03 111822 60690 98 172610 68759
2017-04 88813 47288 70 136171 60558
2017-05 87907 48776 84 136767 57201
2017-06 79074 37404 93 116571 51683
2017-07 83762 32799 63 116624 51477
2017-08 109618 49456 80 159154 64227
2017-09 109120 49496 97 158713 62530
2017-10 119313 58834 130 178277 69827
2017-11 117641 66253 127 184021 69781
2017-12 90514 45066 58 135638 56038
I alt 1226367 608329 1100 1835796 748993

Kontakt: DBC-Hotline
kundeservice.dbc.dk