Alle biblioteker

Base over Bestillinger (BOB)
DanBib bestillinger i BoB
Periode: 2016
Bibliotek: Alle biblioteker


Måned Bestillinger til folkebiblioteker Bestillinger til danske fag- og forskningsbiblioteker Bestillinger til udenlandske biblioteker I alt Heraf automatiserede bestillinger
2016-01 118528 60641 151 179320 76368
2016-02 111629 73363 120 185112 75136
2016-03 106255 63792 126 170173 72602
2016-04 100326 61634 99 162059 71203
2016-05 88173 54202 75 142450 62805
2016-06 78015 41940 70 120025 55982
2016-07 77756 33492 53 111301 52647
2016-08 104667 49434 77 154178 65577
2016-09 104406 53978 85 158469 62461
2016-10 110470 59248 87 169805 69000
2016-11 118868 72941 125 191934 75182
2016-12 92834 46698 78 139610 56481
I alt 1211927 671363 1146 1884436 795444

Kontakt: DBC-Hotline
kundeservice.dbc.dk