Alle biblioteker

Base over Bestillinger (BOB)
DanBib bestillinger i BoB
Periode: 2015
Bibliotek: Alle biblioteker


Måned Bestillinger til folkebiblioteker Bestillinger til danske fag- og forskningsbiblioteker Bestillinger til udenlandske biblioteker I alt Heraf automatiserede bestillinger
2015-01 119343 55637 112 175092 69431
2015-02 108213 60410 93 168716 67598
2015-03 111178 65069 125 176372 70774
2015-04 93053 57730 118 150901 63865
2015-05 88875 52387 97 141359 61873
2015-06 77085 41058 92 118235 52080
2015-07 80393 36392 89 116874 53500
2015-08 101594 52161 107 153862 65669
2015-09 107769 61436 104 169309 68210
2015-10 118409 70962 112 189483 75725
2015-11 122734 81144 147 204025 79919
2015-12 93752 51828 102 145682 60127
I alt 1222398 686214 1298 1909910 788771

Kontakt: DBC-Hotline
kundeservice.dbc.dk