Alle biblioteker

Base over Bestillinger (BOB)
DanBib bestillinger i BoB
Periode: 2014
Bibliotek: Alle biblioteker


Måned Bestillinger til folkebiblioteker Bestillinger til danske fag- og forskningsbiblioteker Bestillinger til udenlandske biblioteker I alt Heraf automatiserede bestillinger
2014-01 116146 51720 203 168069 60928
2014-02 106069 52816 167 159052 58543
2014-03 106072 57906 179 164157 62578
2014-04 87631 49182 142 136955 54325
2014-05 81233 44775 80 126088 48773
2014-06 72293 33587 61 105941 44196
2014-07 73073 30813 89 103975 43514
2014-08 99951 46306 89 146346 58358
2014-09 109112 55063 106 164281 60455
2014-10 117676 64957 110 182743 68119
2014-11 113793 70195 167 184155 68591
2014-12 90506 45778 110 136394 52519
I alt 1173555 603098 1503 1778156 680899

Kontakt: DBC-Hotline
kundeservice.dbc.dk