Alle biblioteker

Base over Bestillinger (BOB)
DanBib bestillinger i BoB
Periode: 2013
Bibliotek: Alle biblioteker


Måned Bestillinger til folkebiblioteker Bestillinger til danske fag- og forskningsbiblioteker Bestillinger til udenlandske biblioteker I alt Heraf automatiserede bestillinger
2013-01 130289 58193 229 188711 79223
2013-02 118080 62526 266 180872 78364
2013-03 111324 61234 226 172784 78507
2013-04 109513 67054 280 176847 77050
2013-05 98241 56365 233 154839 67667
2013-06 82842 39822 218 122882 58670
2013-07 83742 37483 196 121421 55037
2013-08 109146 50934 190 160270 69893
2013-09 112318 58687 268 171273 70747
2013-10 120468 69024 338 189830 77683
2013-11 116994 68518 294 185806 68775
2013-12 82974 40901 142 124017 46978
I alt 1275931 670741 2880 1949552 828594

Kontakt: DBC-Hotline
kundeservice.dbc.dk