Alle biblioteker

Base over Bestillinger (BOB)
DanBib bestillinger i BoB
Periode: 2012
Bibliotek: Alle biblioteker


Måned Bestillinger til folkebiblioteker Bestillinger til danske fag- og forskningsbiblioteker Bestillinger til udenlandske biblioteker I alt Heraf automatiserede bestillinger
2012-01 129209 57122 241 186572 78905
2012-02 120754 61711 333 182798 77717
2012-03 125175 71437 338 196950 82803
2012-04 100676 57170 223 158069 72481
2012-05 96428 53178 291 149897 65941
2012-06 89440 42500 175 132115 61407
2012-07 87773 34512 224 122509 56688
2012-08 110618 50650 210 161478 67943
2012-09 111522 56643 194 168359 71627
2012-10 128220 71350 256 199826 82083
2012-11 127784 76145 259 204188 82090
2012-12 88889 44718 174 133781 58813
I alt 1316488 677136 2918 1996542 858498

Kontakt: DBC-Hotline
kundeservice.dbc.dk