Alle biblioteker

Base over Bestillinger (BOB)
DanBib bestillinger i BoB
Periode: 2011
Bibliotek: Alle biblioteker


Måned Bestillinger til folkebiblioteker Bestillinger til danske fag- og forskningsbiblioteker Bestillinger til udenlandske biblioteker I alt Heraf automatiserede bestillinger
2011-01
2011-02
2011-03
2011-04
2011-05
2011-06
2011-07
2011-08
2011-09
2011-10
2011-11
2011-12
I alt 0 0 0 0

Kontakt: DBC-Hotline
kundeservice.dbc.dk