Alle biblioteker

Base over Bestillinger (BOB)
DanBib bestillinger i BoB
Periode: 2011
Bibliotek: Alle biblioteker


Måned Bestillinger til folkebiblioteker Bestillinger til danske fag- og forskningsbiblioteker Bestillinger til udenlandske biblioteker I alt Heraf automatiserede bestillinger
2011-01 124666 55017 674 180357 75405
2011-02 117449 59085 613 177147 73658
2011-03 125761 70124 466 196351 80800
2011-04 94431 54177 251 148859 66491
2011-05 103275 52768 259 156302 66874
2011-06 87570 38992 217 126779 58084
2011-07 88651 29992 186 118829 55541
2011-08 117619 49797 296 167712 71069
2011-09 114632 54834 291 169757 66424
2011-10 121904 63377 336 185617 74823
2011-11 129018 75581 321 204920 80685
2011-12 98846 47078 232 146156 62410
I alt 1323822 650822 4142 1978786 832264

Kontakt: DBC-Hotline
kundeservice.dbc.dk