Alle biblioteker

Base over Bestillinger (BOB)
DanBib bestillinger i BoB
Periode: 2010
Bibliotek: Alle biblioteker


Måned Bestillinger til folkebiblioteker Bestillinger til danske fag- og forskningsbiblioteker Bestillinger til udenlandske biblioteker I alt Heraf automatiserede bestillinger
2010-01 125736 52890 847 179473 75128
2010-02 123886 67043 774 191703 81628
2010-03 136319 72513 1043 209875 85197
2010-04 103922 54474 906 159302 67667
2010-05 98002 50763 925 149690 63345
2010-06 80578 38519 599 119696 49626
2010-07 73163 31524 539 105226 45236
2010-08 107120 46544 627 154291 63636
2010-09 113493 55010 804 169307 67225
2010-10 119367 60611 924 180902 75488
2010-11 130482 76675 804 207961 85193
2010-12 94162 42409 544 137115 56939
I alt 1306230 648975 9336 1964541 816308

Kontakt: DBC-Hotline
kundeservice.dbc.dk