Alle biblioteker

Base over Bestillinger (BOB)
DanBib bestillinger i BoB
Periode: 2009
Bibliotek: Alle biblioteker


Måned Bestillinger til folkebiblioteker Bestillinger til danske fag- og forskningsbiblioteker Bestillinger til udenlandske biblioteker I alt Heraf automatiserede bestillinger
2009-01 129794 61414 864 192072 77371
2009-02 124655 67490 920 193065 77829
2009-03 122118 69375 1086 192579 79170
2009-04 96793 59473 891 157157 67887
2009-05 100322 53611 837 154770 68699
2009-06 84799 40300 703 125802 54001
2009-07 85373 36119 553 122045 52065
2009-08 110609 48755 605 159969 70580
2009-09 119864 62241 938 183043 75507
2009-10 123315 67054 1023 191392 78118
2009-11 129809 76496 1010 207315 83683
2009-12 95720 44071 592 140383 57585
I alt 1323171 686399 10022 2019592 842495

Kontakt: DBC-Hotline
kundeservice.dbc.dk