Alle biblioteker

Base over Bestillinger (BOB)
DanBib bestillinger i BoB
Periode: 2008
Bibliotek: Alle biblioteker


Måned Bestillinger til folkebiblioteker Bestillinger til danske fag- og forskningsbiblioteker Bestillinger til udenlandske biblioteker I alt Heraf automatiserede bestillinger
2008-01 123750 65212 952 189914 70181
2008-02 118094 67675 1119 186888 70790
2008-03 105079 61755 1167 168001 68171
2008-04 102366 65090 1127 168583 64783
2008-05 92692 50415 820 143927 57163
2008-06 80772 38814 673 120259 49232
2008-07 80594 35824 678 117096 49147
2008-08 102637 45581 752 148970 61778
2008-09 112726 59379 916 173021 66274
2008-10 127778 69999 1131 198908 79336
2008-11 130469 76953 994 208416 82557
2008-12 95388 47542 714 143644 57486
I alt 1272345 684239 11043 1967627 776898

Kontakt: DBC-Hotline
kundeservice.dbc.dk