Alle biblioteker

Base over Bestillinger (BOB)
DanBib bestillinger i BoB
Periode: 2007
Bibliotek: Alle biblioteker


Måned Bestillinger til folkebiblioteker Bestillinger til danske fag- og forskningsbiblioteker Bestillinger til udenlandske biblioteker I alt Heraf automatiserede bestillinger
2007-01 127589 63075 1066 191730 0
2007-02 109070 56818 1031 166919 0
2007-03 111707 64625 1464 177796 0
2007-04 91316 53321 1017 145654 0
2007-05 91780 51569 941 144290 6204
2007-06 79510 38986 849 119345 30088
2007-07 78383 35836 820 115039 38839
2007-08 98529 47190 907 146626 46652
2007-09 100087 53728 947 154762 50559
2007-10 116144 70234 1269 187647 63935
2007-11 119727 79258 1281 200266 67166
2007-12 81582 44424 677 126683 46796
I alt 1205424 659064 12269 1876757 350239

Kontakt: DBC-Hotline
kundeservice.dbc.dk