Alle biblioteker

Base over Bestillinger (BOB)
DanBib bestillinger i BoB
Periode: 2006
Bibliotek: Alle biblioteker


Måned Bestillinger til folkebiblioteker Bestillinger til danske fag- og forskningsbiblioteker Bestillinger til udenlandske biblioteker I alt Heraf automatiserede bestillinger
2006-01 126300 66988 1167 194455 0
2006-02 117439 69954 1217 188610 0
2006-03 129690 80806 1431 211927 0
2006-04 96368 60900 1106 158374 0
2006-05 100704 59988 1322 162014 0
2006-06 82836 42754 916 126506 0
2006-07 74687 35712 818 111217 0
2006-08 113197 52738 1168 167103 0
2006-09 110899 59846 1064 171809 0
2006-10 119105 68690 1250 189045 0
2006-11 117741 76985 1229 195955 0
2006-12 82648 49371 773 132792 0
I alt 1271614 724732 13461 2009807 0

Kontakt: DBC-Hotline
kundeservice.dbc.dk