Alle biblioteker

Base over Bestillinger (BOB)
DanBib bestillinger i BoB
Periode: 2006
Bibliotek: Alle biblioteker


Måned Bestillinger til folkebiblioteker Bestillinger til danske fag- og forskningsbiblioteker Bestillinger til udenlandske biblioteker I alt Heraf automatiserede bestillinger
2006-01
2006-02
2006-03
2006-04
2006-05
2006-06
2006-07
2006-08
2006-09
2006-10
2006-11
2006-12
I alt 0 0 0 0

Kontakt: DBC-Hotline
kundeservice.dbc.dk