Alle biblioteker

Base over Bestillinger (BOB)
DanBib bestillinger i BoB
Periode: 2005
Bibliotek: Alle biblioteker


Måned Bestillinger til folkebiblioteker Bestillinger til danske fag- og forskningsbiblioteker Bestillinger til udenlandske biblioteker I alt Heraf automatiserede bestillinger
2005-01 124631 68283 1246 194160 0
2005-02 108246 68471 1454 178171 0
2005-03 109565 72187 1492 183244 0
2005-04 106087 71607 1600 179294 0
2005-05 95854 58203 1268 155325 0
2005-06 82630 47334 1116 131080 0
2005-07 74160 38138 880 113178 0
2005-08 111066 56546 1146 168758 0
2005-09 108643 64844 1313 174800 0
2005-10 110739 65773 1345 177857 0
2005-11 122485 78509 1332 202326 0
2005-12 90839 53876 983 145698 0
I alt 1244945 743771 15175 2003891 0

Kontakt: DBC-Hotline
kundeservice.dbc.dk