Alle biblioteker

Base over Bestillinger (BOB)
DanBib bestillinger i BoB
Periode: 2004
Bibliotek: Alle biblioteker


Måned Bestillinger til folkebiblioteker Bestillinger til danske fag- og forskningsbiblioteker Bestillinger til udenlandske biblioteker I alt Heraf automatiserede bestillinger
2004-01 109323 64391 1636 175350 0
2004-02 101174 66234 1632 169040 0
2004-03 110618 77118 2109 189845 0
2004-04 87007 58941 1446 147394 0
2004-05 74643 46811 1159 122613 0
2004-06 77187 45668 1298 124153 0
2004-07 71713 37638 1138 110489 0
2004-08 90937 47644 1378 139959 0
2004-09 103822 60521 1475 165818 0
2004-10 105138 65909 1646 172693 0
2004-11 115223 75417 1756 192396 0
2004-12 88615 52490 1167 142272 0
I alt 1135400 698782 17840 1852022 0

Kontakt: DBC-Hotline
kundeservice.dbc.dk