Alle biblioteker

Base over Bestillinger (BOB)
DanBib bestillinger i BoB
Periode: 2003
Bibliotek: Alle biblioteker


Måned Bestillinger til folkebiblioteker Bestillinger til danske fag- og forskningsbiblioteker Bestillinger til udenlandske biblioteker I alt Heraf automatiserede bestillinger
2003-01 83188 56384 1905 141477 0
2003-02 81720 63996 2067 147783 0
2003-03 84920 65395 1960 152275 0
2003-04 75051 54863 1552 131466 0
2003-05 72317 48286 1726 122329 0
2003-06 60711 38286 1477 100474 0
2003-07 61761 35877 1443 99081 0
2003-08 78797 44028 1455 124280 0
2003-09 91540 56749 1740 150029 0
2003-10 96201 63315 1986 161502 0
2003-11 96001 62700 1685 160386 0
2003-12 77077 47882 1131 126090 0
I alt 959284 637761 20127 1617172 0

Kontakt: DBC-Hotline
kundeservice.dbc.dk