Alle biblioteker

Base over Bestillinger (BOB)
DanBib bestillinger i BoB
Periode: 2002
Bibliotek: Alle biblioteker


Måned Bestillinger til folkebiblioteker Bestillinger til danske fag- og forskningsbiblioteker Bestillinger til udenlandske biblioteker I alt Heraf automatiserede bestillinger
2002-01 57113 53605 1970 112688 0
2002-02 51536 53259 1925 106720 0
2002-03 48698 52941 2135 103774 0
2002-04 52509 56147 2221 110877 0
2002-05 47626 42969 2350 92945 0
2002-06 37291 32738 1775 71804 0
2002-07 43745 32510 1877 78132 0
2002-08 54885 40231 1721 96837 0
2002-09 60071 48053 1982 110106 0
2002-10 68655 55201 2108 125964 0
2002-11 68984 56083 1889 126956 0
2002-12 50557 37265 1262 89084 0
I alt 641670 561002 23215 1225887 0

Kontakt: DBC-Hotline
kundeservice.dbc.dk