Alle biblioteker

Base over Bestillinger (BOB)
DanBib bestillinger i BoB
Periode: 2002
Bibliotek: Alle biblioteker


Måned Bestillinger til folkebiblioteker Bestillinger til danske fag- og forskningsbiblioteker Bestillinger til udenlandske biblioteker I alt Heraf automatiserede bestillinger
2002-01
2002-02
2002-03
2002-04
2002-05
2002-06
2002-07
2002-08
2002-09
2002-10
2002-11
2002-12
I alt 0 0 0 0

Kontakt: DBC-Hotline
kundeservice.dbc.dk