Alle biblioteker

Base over Bestillinger (BOB)
DanBib bestillinger i BoB
Periode: 2001
Bibliotek: Alle biblioteker


Måned Bestillinger til folkebiblioteker Bestillinger til danske fag- og forskningsbiblioteker Bestillinger til udenlandske biblioteker I alt Heraf automatiserede bestillinger
2001-01 1745 1610 0 3355 0
2001-02 1869 2304 0 4173 0
2001-03 2245 3363 0 5608 0
2001-04 3973 4017 0 7990 0
2001-05 2846 2728 0 5574 0
2001-06 20055 21320 1202 42577 0
2001-07 29920 30132 1735 61787 0
2001-08 39968 38855 1909 80732 0
2001-09 41102 42489 1915 85506 0
2001-10 47997 52165 2320 102482 0
2001-11 50412 53793 2334 106539 0
2001-12 33621 34904 1556 70081 0
I alt 275753 287680 12971 576404 0

Kontakt: DBC-Hotline
kundeservice.dbc.dk