Folkebiblioteker

Base over Bestillinger (BOB)
bibliotek.dk bestillinger i BoB
Periode: 2007
Bibliotek: Folkebiblioteker


Fra 1.2.2011 optælles viderestil på en ny måde

Måned Viderestil til biblioteker Bestillinger lokaliseret til eget bibliotek (manuelle) Ikke lokaliserede bestillinger (manuelle) Automatiserede bestillinger Sum
2007-01 0 11918 108667 0 120585
2007-02 0 9057 95352 0 104409
2007-03 0 9436 101244 0 110680
2007-04 0 8593 87833 0 96426
2007-05 0 8687 78499 6184 93370
2007-06 0 6556 41123 29617 77296
2007-07 0 6612 31800 37708 76120
2007-08 0 7506 38711 45022 91239
2007-09 0 7931 41606 48059 97596
2007-10 0 9271 48319 60568 118158
2007-11 0 9964 50792 63591 124347
2007-12 0 6597 32473 44805 83875
I alt 0 102128 756419 335554 1194101

Kontakt: DBC-Hotline
kundeservice.dbc.dk