Folkebiblioteker

Base over Bestillinger (BOB)
bibliotek.dk bestillinger i BoB
Periode: 2005
Bibliotek: Folkebiblioteker


Fra 1.2.2011 optælles viderestil på en ny måde

Måned Viderestil til biblioteker Bestillinger lokaliseret til eget bibliotek (manuelle) Ikke lokaliserede bestillinger (manuelle) Automatiserede bestillinger Sum
2005-01 0 9427 104071 0 113498
2005-02 0 7804 97694 0 105498
2005-03 0 8006 103104 0 111110
2005-04 0 7648 98753 0 106401
2005-05 0 6442 88450 0 94892
2005-06 0 5177 75468 0 80645
2005-07 0 5249 73551 0 78800
2005-08 0 6491 95190 0 101681
2005-09 0 6263 98334 0 104597
2005-10 0 7094 106338 0 113432
2005-11 0 9552 122099 0 131651
2005-12 0 6273 86603 0 92876
I alt 0 85426 1149655 0 1235081

Kontakt: DBC-Hotline
kundeservice.dbc.dk