Folkebiblioteker

Base over Bestillinger (BOB)
bibliotek.dk bestillinger i BoB
Periode: 2001
Bibliotek: Folkebiblioteker


Fra 1.2.2011 optælles viderestil på en ny måde

Måned Viderestil til biblioteker Bestillinger lokaliseret til eget bibliotek (manuelle) Ikke lokaliserede bestillinger (manuelle) Automatiserede bestillinger Sum
2001-01 0 1354 13414 0 14768
2001-02 0 1390 14079 0 15469
2001-03 0 1991 18476 0 20467
2001-04 0 3450 30187 0 33637
2001-05 0 2050 20888 0 22938
2001-06 0 1591 18496 0 20087
2001-07 0 1455 18073 0 19528
2001-08 0 1996 23375 0 25371
2001-09 0 2270 25486 0 27756
2001-10 0 2814 32337 0 35151
2001-11 0 3080 33302 0 36382
2001-12 0 2047 24542 0 26589
I alt 0 25488 272655 0 298143

Kontakt: DBC-Hotline
kundeservice.dbc.dk