Folkebiblioteker

Base over Bestillinger (BOB)
bibliotek.dk bestillinger i BoB
Periode: 2000
Bibliotek: Folkebiblioteker


Fra 1.2.2011 optælles viderestil på en ny måde

Måned Viderestil til biblioteker Bestillinger lokaliseret til eget bibliotek (manuelle) Ikke lokaliserede bestillinger (manuelle) Automatiserede bestillinger Sum
2000-09 0 0 0 0 0
2000-10 0 77 555 0 632
2000-11 0 1534 12497 0 14031
2000-12 0 918 8579 0 9497
I alt 0 2529 21631 0 24160

Kontakt: DBC-Hotline
kundeservice.dbc.dk