Fag- og Forskningsbiblioteker

Base over Bestillinger (BOB)
bibliotek.dk bestillinger i BoB
Periode: 2018
Bibliotek: Fag- og Forskningsbiblioteker


Fra 1.2.2011 optælles viderestil på en ny måde

Måned Viderestil til biblioteker Bestillinger lokaliseret til eget bibliotek (manuelle) Ikke lokaliserede bestillinger (manuelle) Automatiserede bestillinger Sum
2018-01 125 2563 2492 2767 7822
2018-02 134 2710 2433 2473 7616
2018-03 88 2524 2341 2363 7228
I alt 347 7797 7266 7603 22666

Kontakt: DBC-Hotline
kundeservice.dbc.dk