Fag- og Forskningsbiblioteker

Base over Bestillinger (BOB)
bibliotek.dk bestillinger i BoB
Periode: 2018
Bibliotek: Fag- og Forskningsbiblioteker


Fra 1.2.2011 optælles viderestil på en ny måde

Måned Viderestil til biblioteker Bestillinger lokaliseret til eget bibliotek (manuelle) Ikke lokaliserede bestillinger (manuelle) Automatiserede bestillinger Sum
2018-01 125 2563 2492 2767 7822
2018-02 134 2710 2433 2473 7616
2018-03 88 2524 2341 2363 7228
2018-04 97 2793 2083 2149 7025
2018-05 89 2144 1948 1859 5951
2018-06 64 1060 1118 1498 3676
2018-07 38 711 693 954 2358
2018-08 117 1735 1480 1678 4893
I alt 752 16240 14588 15741 46569

Kontakt: DBC-Hotline
kundeservice.dbc.dk