Fag- og Forskningsbiblioteker

Base over Bestillinger (BOB)
bibliotek.dk bestillinger i BoB
Periode: 2017
Bibliotek: Fag- og Forskningsbiblioteker


Fra 1.2.2011 optælles viderestil på en ny måde

Måned Viderestil til biblioteker Bestillinger lokaliseret til eget bibliotek (manuelle) Ikke lokaliserede bestillinger (manuelle) Automatiserede bestillinger Sum
2017-01 120 1982 2403 2293 6678
2017-02 107 2584 2831 2476 7891
2017-03 98 2806 3165 2562 8533
2017-04 85 2518 2123 1846 6487
2017-05 88 2466 2383 2108 6957
2017-06 55 1094 1415 1399 3908
2017-07 39 877 942 1112 2931
2017-08 109 1843 1900 1933 5676
2017-09 103 2077 2047 1894 6018
2017-10 96 2273 3803 2174 8250
2017-11 113 3280 5461 3063 11804
2017-12 86 1549 2019 1505 5073
I alt 1099 25349 30492 24365 80206

Kontakt: DBC-Hotline
kundeservice.dbc.dk