Fag- og Forskningsbiblioteker

Base over Bestillinger (BOB)
bibliotek.dk bestillinger i BoB
Periode: 2015
Bibliotek: Fag- og Forskningsbiblioteker


Fra 1.2.2011 optælles viderestil på en ny måde

Måned Viderestil til biblioteker Bestillinger lokaliseret til eget bibliotek (manuelle) Ikke lokaliserede bestillinger (manuelle) Automatiserede bestillinger Sum
2015-01 597 2946 1939 2081 6966
2015-02 349 2910 2426 2635 7971
2015-03 190 2893 2782 2804 8479
2015-04 119 2619 2502 2558 7679
2015-05 70 2438 2398 2248 7084
2015-06 63 1333 1304 1746 4383
2015-07 53 882 909 1505 3296
2015-08 101 1810 1739 2430 5979
2015-09 145 2438 2807 2921 8166
2015-10 89 2816 3977 2917 9710
2015-11 164 3130 5498 3001 11629
2015-12 102 2204 2276 2157 6637
I alt 2042 28419 30557 29003 87979

Kontakt: DBC-Hotline
kundeservice.dbc.dk