Fag- og Forskningsbiblioteker

Base over Bestillinger (BOB)
bibliotek.dk bestillinger i BoB
Periode: 2013
Bibliotek: Fag- og Forskningsbiblioteker


Fra 1.2.2011 optælles viderestil på en ny måde

Måned Viderestil til biblioteker Bestillinger lokaliseret til eget bibliotek (manuelle) Ikke lokaliserede bestillinger (manuelle) Automatiserede bestillinger Sum
2013-01 12896 4247 3267 2317 9831
2013-02 13552 4655 3523 2825 11003
2013-03 12814 5340 3628 2774 11742
2013-04 15741 5840 3902 2962 12704
2013-05 14030 4961 2852 2584 10397
2013-06 8852 2572 1656 1892 6120
2013-07 6821 2010 1160 1644 4814
2013-08 9277 3003 2031 2112 7146
2013-09 12392 3987 3120 2669 9776
2013-10 13517 5190 3522 2938 11650
2013-11 7476 4132 4493 2681 11306
2013-12 1575 1990 2011 1650 5651
I alt 128943 47927 35165 29048 112140

Kontakt: DBC-Hotline
kundeservice.dbc.dk