Fag- og Forskningsbiblioteker

Base over Bestillinger (BOB)
bibliotek.dk bestillinger i BoB
Periode: 2007
Bibliotek: Fag- og Forskningsbiblioteker


Fra 1.2.2011 optælles viderestil på en ny måde

Måned Viderestil til biblioteker Bestillinger lokaliseret til eget bibliotek (manuelle) Ikke lokaliserede bestillinger (manuelle) Automatiserede bestillinger Sum
2007-01 0 2580 9208 0 11788
2007-02 0 2436 8848 0 11284
2007-03 0 3179 10225 0 13404
2007-04 0 2739 8549 0 11288
2007-05 0 2343 7618 20 9981
2007-06 0 1126 4306 471 5903
2007-07 0 785 2782 1131 4698
2007-08 0 1115 3618 1630 6363
2007-09 0 1954 4688 2500 9142
2007-10 0 2358 5594 3367 11319
2007-11 0 3245 6705 3575 13525
2007-12 0 2116 3767 1991 7874
I alt 0 25976 75908 14685 116569

Kontakt: DBC-Hotline
kundeservice.dbc.dk