Fag- og Forskningsbiblioteker

Base over Bestillinger (BOB)
bibliotek.dk bestillinger i BoB
Periode: 2006
Bibliotek: Fag- og Forskningsbiblioteker


Fra 1.2.2011 optælles viderestil på en ny måde

Måned Viderestil til biblioteker Bestillinger lokaliseret til eget bibliotek (manuelle) Ikke lokaliserede bestillinger (manuelle) Automatiserede bestillinger Sum
2006-01 0 2360 9503 0 11863
2006-02 0 3125 11589 0 14714
2006-03 0 3437 13255 0 16692
2006-04 0 3030 9885 0 12915
2006-05 0 2548 8883 0 11431
2006-06 0 1231 5239 0 6470
2006-07 0 826 3973 0 4799
2006-08 0 1766 6390 0 8156
2006-09 0 2506 9015 0 11521
2006-10 0 2827 10426 0 13253
2006-11 0 3698 11775 0 15473
2006-12 0 2239 6638 0 8877
I alt 0 29593 106571 0 136164

Kontakt: DBC-Hotline
kundeservice.dbc.dk