Fag- og Forskningsbiblioteker

Base over Bestillinger (BOB)
bibliotek.dk bestillinger i BoB
Periode: 2005
Bibliotek: Fag- og Forskningsbiblioteker


Fra 1.2.2011 optælles viderestil på en ny måde

Måned Viderestil til biblioteker Bestillinger lokaliseret til eget bibliotek (manuelle) Ikke lokaliserede bestillinger (manuelle) Automatiserede bestillinger Sum
2005-01 0 1649 9850 0 11499
2005-02 0 2078 13667 0 15745
2005-03 0 2532 14712 0 17244
2005-04 0 2761 13369 0 16130
2005-05 0 1864 9928 0 11792
2005-06 0 1031 6865 0 7896
2005-07 0 820 4420 0 5240
2005-08 0 1632 7476 0 9108
2005-09 0 2596 10979 0 13575
2005-10 0 2577 10366 0 12943
2005-11 0 3777 13070 0 16847
2005-12 0 2195 7721 0 9916
I alt 0 25512 122423 0 147935

Kontakt: DBC-Hotline
kundeservice.dbc.dk