Fag- og Forskningsbiblioteker

Base over Bestillinger (BOB)
bibliotek.dk bestillinger i BoB
Periode: 2003
Bibliotek: Fag- og Forskningsbiblioteker


Fra 1.2.2011 optælles viderestil på en ny måde

Måned Viderestil til biblioteker Bestillinger lokaliseret til eget bibliotek (manuelle) Ikke lokaliserede bestillinger (manuelle) Automatiserede bestillinger Sum
2003-01 0 1091 7469 0 8560
2003-02 0 2504 11922 0 14426
2003-03 0 3051 14403 0 17454
2003-04 0 3154 12662 0 15816
2003-05 0 1713 7999 0 9712
2003-06 0 1179 5414 0 6593
2003-07 0 929 4087 0 5016
2003-08 0 1172 6332 0 7504
2003-09 0 1872 9598 0 11470
2003-10 0 2570 11635 0 14205
2003-11 0 2880 11875 0 14755
2003-12 0 1642 7458 0 9100
I alt 0 23757 110854 0 134611

Kontakt: DBC-Hotline
kundeservice.dbc.dk